Transparència

PRESIDENT
Sr. Jaume Giró i Ribas - Fundació La Caixa

VICEPRESIDENT
Sr. Luis Herrero Borque - Banco Santander

VOCAL
Sr. Alfonso Rodés i Vilà - Havas Media

VOCAL
Sr. Kim Faura i Batlle - Telefónica, S. A. 

 

SECRETARI
Sr. Joaquim Badia i Armengol