Consell de Mecenatge

PRESIDENTA
Helena Guardans

VICEPRESIDENTA
Sra. Elisa Durán Montolío – Fundació Bancària “la Caixa”

VOCAL
Sr. José Manuel Casas Aljama – Telefónica, S. A.

VOCAL
Sra. Rosario Cabané Bienert– Junta de Benefactors

SECRETARI
Sr. Joaquim Badia i Armengol
 

Responsable de l'actualització: Departament de Relacions Institucionals, Patrocini, Mecenatge i Esdeveniments
Darrera actualització/revisió: 31/01/2024