Junta de Govern del Consorci

PRESIDENT
M. Hble. Sr. Pere Aragonès Garcia
President de la Generalitat de Catalunya

VICEPRESIDENTS
Sr. Victor Francos Díaz – Secretario General del Ministerio de Cultura y Deporte
Il·lm. Sr. Jordi Martí Grau – Sisè Tinent d’Alcalde. Director de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Excma. Sra. Núria Marín Martínez – Presidenta de la Diputació

VOCALS REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez - Consellera de Cultura
Sr. Jordi Foz Dalmau  – Secretari General del Departament de Cultura
Sr. Pere Almeda Samaranch – Director Institut Ramon Llull
Sr. Antoni Gelonch Viladegut

VOCALS REPRESENTANTS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Sra. Maria Pérez Sánchez-Laulhé – Subsecretaria del Ministerio de Cultura y Deporte
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo – Director General del INAEM
Sr. Francisco Gaudier Fargas – President del Cercle del Liceu
Sra. Pilar Figueras Bellot

VOCALS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Jordi Rabassa Massons – Regidor Districte Ciutat Vella
Sr. Francesc Xavier Marcé Carol – Regidor de Turisme i Indústries Creatives
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Sra. Mònica Mateos Guerrero – Gerent de l’ ICUB

VOCALS REPRESENTANTS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares – Diputat delegat de Cultura
Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo – Ajuntament de Mollet del Vallés

DIRECTOR GENERAL
Sr. Valenti Oviedo Cornejo

SECRETARI
Sr. Joaquim Badia Armengol

 

 

Comissió executiva del Consorci

PRESIDENT
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo – Director General INAEM

VICEPRESIDENTA
Hble. Sra. Natàlia Garriga Ibáñez  – Consellera de Cultura

VOCALS REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Jordi Foz Dalmau – Secretari General de Cultura

VOCALS REPRESENTANTS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Sra. Ana Belén Faus Guijarro – Subdirectora General del INAEM

VOCALS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Jordi Martí Grau – Sisè Tinent d’Alcalde. Director de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent de l’àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat.

VOCAL REPRESENTANT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares – Diputat delegat de l'àrea de cultura.

DIRECTOR GENERAL
Sr. Valentí Oviedo Cornejo

SECRETARI
Sr. Joaquim Badia Armengol

 

NOTA: Tots els canvis de Patronat i Comissió Executiva són aplicats una vegada notificats de forma oficial.
Responsable de l'actualització: Departament legal
Darrera actualització/revisió: 27/04/2023