Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

< Tornar

Comptes anuals

Relació de comptes anuals

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2021. Descarrega't el document

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2020. Descarrega't el document

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2019. Descarrega't el document

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2018. Descarrega't el document

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2017. Descarrega't el document

Comptes anuals de l'exercici tancat a 31 d'agost de 2016. Descarrega't el document

Comptes anuals de l’exercici tancat a 31 d’agost de 2015. Descarrega't el document.

Comptes anuals de l’exercici tancat a 31 d’agost de 2014. Descarrega't el document.

 

Pressupostos

Relació de pressupostos

Pressupost de la temporada 2022-2023. Descarrega't el document.

Pressupost de la temporada 2021-2022. Descarrega't el document.

Pressupost de la temporada 2020-2021. Descarrega't el document.

Pressupost de la temporada 2019-2020 aprovat per la Junta de Govern en data 11 de març de 2019. Descarrega't el document.

Pressupost de la temporada 2016-2017 aprovat per la Junta de Govern en data 11 de maig de 2016. Descarrega't el document.

Pressupost de la temporada 2015-2016 aprovat per la Junta de Govern en data 25 de març de 2015. Descarrega't el document.

Pressupost de la temporada 2014-2015, aprovat per la Junta de Govern en data 14 de març de 2014. Descarrega't el document.

 

 

Execució pressupostos

Execució del pressupost de la temporada 2020-2021. Descarrega't el document.

Execució del pressupost de la temporada 2019-2020. Descarrega't el document.

Execució del pressupost de la temporada 2018-2019. Descarrega't el document.

Execució del pressupost de la temporada 2017-2018. Descarrega't el document.

Execució del pressupost de la temporada 2016-2017. Descarrega't el document.

Execució del pressupost de la temporada 2015-2016. Descarrega't el document.

Execució del pressupost de la temporada 2014-2015. Descarrega't el document.

 

Finançament de les diferents administracions públiques

Temporada 2018/19

 • Resolució de transferència al Consorci del Gran Teatre del Liceu per a despeses de capital. Descarrega't el document.
 • Aportació extraordinària capítol 7 inversions de l'Ajuntament de Barcelona. Descarrega't el document.
 • Decret d'atorgament d'una subvenció per concessió directa al Consorci del Gran Teatre del Liceu per part de la Diputació de Barcelona. Descarrega't el document.
 • Aportació Ministerio de Cultura y Deporte (Programa 335A Música y Danza). Exercici pressupostari 2019. Descarrega't el document.

Temporada 2017/18

 • Resolució de transferència al Consorci del Gran Teatre del Liceu per a despeses de capital.Descarrega't el document.
 • Aportació extraordinària capítol 7 inversions de l'Ajuntament de Barcelona. Descarrega't el document.
 • Decret d'atorgament d'una subvenció per concessió directa al Consorci del Gran Teatre del Liceu per part de la Diputació de Barcelona. Descarrega't el document.
 • Aportació Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Programa 335A Música y Danza). Exercici pressupostari 2018. Descarrega't el document.

Temporada 2016/17

 • Conveni de col.laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a les despeses de l’entitat durant l’any 2016. Descarrega’t el document.

Patrimoni

  Béns de domini públic

  Edifici del Gran Teatre del Liceu situat a La Rambla, 51-56; carrer de la Unió 2,4,6 i 8;  i carrer de Sant Pau. 1, 1bis, 3, 5 i 7. Superfície en planta: 4.508 m2

  Béns de domini privat

  Magatzem situat al terme municipal d’El Bruc, de 4.500 m2 .

  Pis al carrer Xuclà, núm. 15 bis, 1r 1ª, de Barcelona, de 98 m2  (lliure d’ocupants).

  Pis al carrer Hospital de Barcelona, núm. 16, 2n 3a, de 79 m2  (subjecte a dret d’habitació amb opció de compra).

  Accions de la Societat del Gran Teatre del Liceu i drets reals de servitud perpètua: 91 accions que es correspon a 95 localitats amb dret de servitud perpètua (4 llotges de platea, 4 llotges d’amfiteatre i 87 butaques), sobre un total de 979 accions  (42,79% de l’aforament).

  Responsable d'actualització: Direcció General
  Darrera actualització/revisió: 8/11/2022