El Liceu inicia una línia de producció comunitària amb l’objectiu de possibilitar, de desenvolupar i de sensibilitzar nous públics; i d’ampliar realitats; potenciar la diversificació; aportar credibilitat i reconeixement a la creació artística de caràcter comunitari.
Com a organització cultural amb 175 anys d’història, el Liceu lidera amb aquest projecte un gran repte de ciutat i fa un pas endavant en el desenvolupament cap a una institució sensible i amatent a les realitats que succeeixen en plena tercera dècada del segle XXI.

Aquest projecte suposa una transformació transversal de la institució que passa per activar processos de participació i co-creació, així com sinèrgies comunitàries, promoure la vertebració social del territori a través de la creació artística, apropar l’òpera des de la participació activa i oferir als professionals del Liceu una experiència enriquidora.

El projecte està íntimament marcat per les persones i grups implicats, pel context socio-polític i educatiu, per les cultures que es troben en un espai comú, pel procés i per la creació artística. 
Des de la dramatúrgia, la interpretació musical i coral i la construcció tècnica amb un diàleg permanent amb professionals de les diferents àrees, tot garantint l’excel·lència artística. La creació comunitaria dona veu als seus habitants, parla de les seves realitats, de la multiculturalitat i dels seus idiomes i sons. 

La creació comunitària dona veu als seus habitants, parla de les seves realitats, de la multiculturalitat i dels seus idiomes i sons.

Projectes anteriors

'La gata perduda' (© A. Bofill)

La Gata Perduda

L'òpera amb què el Raval entra al Liceu. Un diàleg artístic que ha estat enriquidor per ambdues bandes – artística i comunitària- i que pretén crear una experiència transformadora per a tots els agents implicats. 

Més informació