Canvis en la programació

El Liceu, si les circumstàncies ho exigeixen, podrà modificar les dates, els horaris, els programes i els intèrprets, així com suspendre la funció.

Només en cas de cancel·lació de la funció, es procedirà al reemborsament íntegre del preu de les localitats.

Puntualitat i accessos

Un cop iniciada la funció, no es permetrà l’entrada a la Sala, incloent-hi les llotges i avantllotges.

Gravacions i fotografies

No és permès de fotografiar, filmar ni gravar l’espectacle.

Silenci

Els mòbils i altres aparells s’han de silenciar abans d’entrar a la Sala i cal atenuar la intensitat de les pantalles. Es recomana evitar el mode vibració. Es prega als espectadors que evitin sorolls, com ara estossecs, durant les representacions. Un mocador atenua la intensitat del so.

Menors

Per les funcions a partir de les 19h només poden accedir a la sala els més grans de 5 anys. 

Excepcionalment, per les funcions de Ballet o Concert de Nadal, i sempre que sigui en funció de matí o tarda (a les 17h o 18h), es permet l’entrada a menors a partir de 3 anys.

Per a les funcions de El Petit Liceu, cal disposar d'entrada de pagament a partir de 3 anys. Així mateix també es recomana no anar a pisos alts amb menors, especialment a les primeres fileres. 

Es recomana que els menors estiguin en llotges o en localitats de passadís lateral de platea per si cal que surtin de la sala.

En els concerts de promotors externs cal consultar-ho al promotor en cada cas

Objectes a les baranes

No és permès de deixar objectes a les baranes dels pisos ni de les llotges. Igualment, és prohibit abocar-s’hi.

Lliurament de flors

Per seguretat, no es poden llançar rams de flors a l’escenari.

Assignació de seients

L’espectador ha d’ocupar exclusivament el seient que indica la seva localitat. No es permet estar de peu dret ni canviar de localitat durant la funció. En cas que un espectador ocupi una localitat que no correspon a l’entrada de què disposa, el Teatre es reserva el dret d’admissió.

Personal de Sala

El personal de Sala és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa del Liceu. S’ha de conservar l’entrada i mostrar-la al personal quan sigui requerida. En els casos en què l’entrada hagi estat comprada atenent a algun descompte reservat per a col·lectius concrets, pot ser necessari mostrar també l’acreditació adequada.

Dret d’admissió

El Gran Teatre del Liceu es reserva el dret d’admissió.

Aliments i begudes

És prohibit d’entrar amb begudes o menjar. Les consumicions s’han de realitzar exclusivament als bars del Teatre.

Guarda-roba

Actualment només romandrà obert el guarda-roba del vestíbul del c/ Sant Pau. S'hi pot accedir tant a través de l'accés del c/ Sant Pau com des de l'interior del Teatre un cop s'hagi accedit pel vestíbul principal de La Rambla.
Els espectadors que no disposin d’avantllotja hauran de dipositar obligatòriament al guarda-roba objectes de volum, com bosses, motxilles, paraigües, cascos i abrics. Per seguretat, els objectes podran ser inspeccionats.

Animals

Llevat de gossos d’assistència, no hi poden entrar animals.

Objectes perillosos

És prohibit d’entrar amb objectes considerats perillosos.

Visites

En cas de visita organitzada al Teatre, no s’hi pot entrar un cop iniciada. Cal seguir les instruccions del guia. Hi està prohibida la lliure circulació. El Liceu podrà tancar alguns espais i modificar-ne l’itinerari i l’horari. Per motius tècnics o durant els assajos, en les visites exprés no s’assegura que a la Sala Principal els llums estiguin encesos.

Promotors externs

En els espectacles de promotors externs, cal complir les seves normes. El Liceu no assumeix cap de les obligacions ni responsabilitats de l’organitzador.