Dades personals
Fitxers addicionals
Només un fitxer.
Límit de 20 MB.
Tipus permesos: jpg, jpeg, png.
Només un fitxer.
Límit de 20 MB.
Tipus permesos: jpg, jpeg, png.
Només un fitxer.
Límit de 20 MB.
Tipus permesos: pdf.
Ex: Freelance, docència, membre de...
Ex: YouTube, Vimeo, etc.