Organitzem la millor vetllada per a vosaltres

 • Accés a les millors localitats
 • Servei d'hospitality
 • Accés al Círculo del Liceo
 • Accés a les sales privades del Teatre
 • Descomptes en els serveis de restauració del Teatre
 • Accés a còctels amb els artistes

Més enllà dels espectacles, participa de la vida del Teatre

 • Invitació a la funció inaugural de la temporada
 • Actes únics a l'entorn de l'activitat artística
 • Assistència als assajos de la temporada
 • Membre de la Junta de Benefactors com a òrgan de govern
 • Reconeixement públic ens en tots els elements de comunicació
 • Visites personalitzades

Un servei dedicat a tu

 • Servei de gestió personalitzada
 • Informació preferent de les activitats del Teatre
 • Preferència en la compra d'abonaments i localitats
 • Flexibilitat en la gestió de les localitats
 • Gestió de localitats addicionals amb descompte
 • Tramesa anual del Programa de temporada

Fiscalitat

Els Benefactors es beneficiaran dels avantatges fiscals que preveu la Llei 49/2002, de 23 de desembre, actualitzades en el Reial decret - Llei 6/2023 de 19 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge en les modalitats i percentatges establerts en el seu articulat.

Fiscalitat benefactors