Contractor profile

Tenders

Instruccions internes de contractació de la Fundació GTL (Sense efecte per a les licitacions posteriors al 9 de març de 2018)

Instruccions internes de contractació del Consorci GTL (Sense efecte per a les licitacions posteriors al 9 de març de 2018)
 

Licitacions publicades a partir del 28 de setembre 2018

Licitacions publicades fins al 27 de setembre 2018

Allocations

Construcció de l'escenografia de la producció 'L'Enigma di Lea' prevista per a la temporada 2018/2019
Anunci d'adjudicació

Servei de prevenció de riscos laborals aliè del Gran Teatre del Liceu​
Anunci d'adjudicació

Manteniment, suport i desenvolupament de sistema SAP R3 del Gran Teatre del Liceu​
Anunci d'adjudicació

Cobertura de riscos de la Fundació del Gran Teatre del Liceu i les entitats del grup​
Anunci d'adjudicació

Servei d'assistència mèdica del Gran Teatre del Liceu​
Anunci d'adjudicació

Servei d'acompanyament i atenció a l'espectador del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Servei de manteniment de les instal·lacions de la maquinària escènica del Gran Teatre del Liceu de Barcelona
Anunci d'adjudicació

Servei de vigilància i seguretat i serveis auxiliars del  Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Servei integral de neteja dels espais i dependències de la Fundació del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Renovació de tres línies de polispasts i instal·lació de tres noves i tres recuperades del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Servei d'acompanyament i atenció a l'espectador del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Servei de visites del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Servei d'explotació i manteniment de les instal·lacions i equips de producció audiovisual, enregistraments i edició de càpsules promocionals i enregistrament d'espectacles de la Fundació del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Suministrament d'energia elèctrica (LOT 1 "T.A.6.1") del Gran Teatre del Liceu de Barcelona
Anunci d'adjudicació

Servei de tiqueting del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Transport per carretera de produccions de la Fundació  del Gran Teatre del Liceu durant el període entre el 1/09/2018 i el 31/08/2019
Anunci d'adjudicació

Càrrega, descàrrega i moviment de mercaderies de la temporada 2018/19
Anunci d'adjudicació

Suministre i confecció del vestuari de l'òpera Demon
Anunci d'adjudicació

Construcció de l'escenografia de la producció Demon prevista per a la temporada 2017/18
Anunci d'adjudicació

Impressió edicions i material publicitari
Anunci d'adjudicació

Servei de guies
Anunci d'adjudicació

Consultoria per a l'anàlisi organitzatiu de la Fundació del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Servei d'hostesses i promotors per a la gestió d'esdeveniments del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Manteniment Saló dels Miralls, vestíbul històric i escalinata
Anunci d'adjudicació

Transport per carretera de produccions del Gran Teatre del Liceu (entre el 1/09/2017 i el 31/08/2018)
Anunci d'adjudicació

Servei d'auditoria dels comptes anuals de la Fundació Gran Teatre del Liceu i Consorci del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Servei de càrrega i descàrrega i moviment de mercaderies de la Fundació del Gran Teatre del Liceu (entre el 1/09/2017 i el 31/8/2018)
Anunci d'adjudicació

Selecció d'agència de viatges per cobrir les necessitats de la Fundació del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Servei de manteniment de les instal·lacions de maquinària escènica del Gran Teatre del Liceu 
Anunci d'adjudicació

Reforma interior de les oficines administratives i de gestió ubicades a la planta zero del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Manteniment, suport i desenvolupament del sistema SAP R3 del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Selecció de proveidors d'allotjaments ubicats a Barcelona
Anunci d'adjudicació

Contractació de la cobertura de riscos de la Fundació i del Consorci del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Servei d'hostesses/os i promotors/res per a la gestió d'esdeveniments del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Servei de disseny, desenvolupament, maquetació i producció gràfica de la nova pàgina web de la Fundació Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Servei d'explotació i manteniment de les instal·lacions i dels equips de producció audiovisual i enregistrament dels espectacles de la Fundació del Gran Teatre del Liceu.
Anunci d'adjudicació

Servei de transport per carretera de produccions de la Fundació del Gran Teatre del Liceu durant el període comprès entre l'1-09-2016 i el 31-08-2017
Anunci d'adjudicació

Servei de càrrega, descàrrega i moviment de mercaderies dins del període comprès entre l'1-09-2016 i el 31-08-2017
Anunci d'adjudicació

Servei d'atenció telefònica d'abonaments i localitats
Anunci d'adjudicació

Servei de manteniment integral del conjunt d'instruments musicals de teclat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Explotació del Servei de Restauració i Càtering del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Subministrament d'energia eléctrica al Gran Teatre del Liceu de Barcelona
Anunci d'adjudicació

Subministrament, instal·lació, muntatge i posada en funcionament d'un sistema automatitzat de butaques que s'oculten sota el terra a la sala Tenor Viñas del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Servei integral de neteja dels espais i dependències de la Fundació del Gran Teatre del Liceu de Barcelona
Anunci d'adjudicació

Serveis de vigilancia i seguretat i serveis auxiliars del Gran Teatre del Liceu de Barcelona
Anunci d'adjudicació

Servei d'acompanyament i atenció a l'espectador del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Servei integral de neteja
Anunci d'adjudicació

Projector de video
Anunci d'adjudicació

Control d'accessos
Anunci d'adjudicació

Impressió edicions
Anunci d'adjudicació

Manteniment ERP SAP 15
Anunci d'adjudicació

Agència de viatges
Anunci d'adjudicació

Servei integral de conducció, operació i manteniment de les instal·lacions del CGTL
Anunci d'adjudicació

Càrrega, descàrrega i moviment de mercaderies
Anunci d'adjudicació

Transport per carretera de produccions del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Atenció telefònica del departament d'abonaments i localitats del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Redacció del projecte bàsic i executiu i direcció de les obres de la restauració de les façanes històriques del Gran Teatre del Liceu
Anunci d'adjudicació

Establiment d'allotjament (hotels i apartaments) ubicats a Barcelona
Anunci d'adjudicació

Assistència tècnica per a les representacions del Petit Liceu i de les seves gires
Anunci d'adjudicació

Missatgeria i serveis postals
Anunci d'adjudicació

Servei de guies per les visites
Anunci d'adjudicació