Les Obsessions

La veu del Liceu 01

Chiharu Shiota: la càrrega del sentiment

Artista convidat

Share the article

Do you want to receive the news? Subscribe

'Winterreise', el viatge d’hivern de Franz Schubert, tracta sobre un home que vaga pels camins envoltat pel fred de l’hivern, però en realitat el camí que recorre és el del seu interior turmentat —pel desamor, la solitud i la desesperació—, i el gel veritable no és el que trepitja, sinó el que congela la seva ànima. 

Aquest cicle de lieder explica una història, i, per tant, pot mostrar-se també amb una escenografia que ha concebut l’artista japonesa Chiharu Shiota per a la Sala Miralls: una instal·lació de dos mesos que aborda, des de l’espai, el color i la forma que crea amb la seva unió d’objectes quotidians i estructures a partir de fil i teixits, aquesta mateixa emoció que Schubert va transformar en so.

Share the article

Do you want to receive the news? Subscribe

Themes: El Liceu de les Arts, Chiharu Shiota, Art

Keep scrolling to see the next article

Load next