Entrevista a Josep Pons

L’ideal seria que, en sortir del teatre, els espectadors poguessin discutir sobre l’actualitat del tema d’aquesta obra. Perquè encara és actual
Entrevista

Share the article

Do you want to receive the news? Subscribe

Entrevista Ariadne auf Naxos

Share the article

Do you want to receive the news? Subscribe

Themes: Strauss; òpera

Keep scrolling to see the next article

Load next