Concert i videoart en un procés creatiu compartit

Amb aquesta instal·lació site-specific, Lolo & Sosaku parlen de l’atemporalitat del so, de com poden vibrar certs objectes encara que estiguin inactius i a la vegada l’obra barreja concert i videoart, podent-se desxifrar allò que ha passat en aquell mateix espai amb aquelles mateixes peces.

El públic és part del procés creatiu i hi participa en un acte privat. 

Del 27 de setembre al 15 d’octubre del 2023 
Saló dels Miralls