Accés Liceu

Accés al Liceu i circulació

LiceuApropa té la voluntat d’anticipar l’accés i la circulació dins del Teatre.

El Teatre del Liceu és de planta en forma de ferradura, amb foyer, balcó foyer, platea i cinc nivells. La posició de la Sala és paral•lela a La Rambla, cosa que afegeix una certa complexitat a l’interior. 

El programa LiceuApropa té la voluntat d’anticipar l’accés i la circulació dins del Teatre i per això, en aquest apartat, trobareu els diferents espais del Liceu, amb quins serveis compten i com accedir-hi de la millor manera.


Us recordem que portes del Teatre s'obren 1 hora abans de l'inici de l'espectacle i us recomanem arribar amb prou temps perquè, un cop iniciada la funció, no es permet entrar a la Sala.