Environmental and energy commitment

Façana Liceu Verda

El Gran Teatre del Liceu, conscient de l’emergència climàtica que estem vivint i el seu paper en impulsar la sostenibilitat a través de la cultura i l’art, impulsa i treballa de forma continuada en el seu compromís de ser un teatre sostenible.

El Gran Teatre del Liceu va ser el primer Teatre europeu que va obtenir l’any 2004 la certificació ISO 14.001, complint amb estàndards internacionals dels sistemes de gestió ambiental, i també la certificació EMAS (Ecomanagement and Audit Scheme), Reglament europeu dels sistemes d’ecogestió i ecoauditoria.

L’any 2011, obté la certificació ISO 50.001 que acredita el seu Sistema de Gestió Energètica, convertint-se d’aquesta manera en el primer Teatre d’òpera d’Europa en assolir aquesta distinció.

L’any 2016 i, amb l’esperit de ser exemple a seguir i d’encoratjar altres equipaments culturals, obté el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. Aquest distintiu és un sistema català d’etiquetatge ecològic que identifica i certifica de manera oficial que certs productes o serveis, superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

L’any 2019, el Gran Teatre del Liceu s’adhereix al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere que reconeix aquells operadors turístics que aposten per una gestió responsable i respectuosa amb el medi ambient, la cultura, les condicions laborals, l’equitat de gènere i el retorn social i econòmic.

logos

El sistema de gestió ambiental i energètic és una eina d’autoavaluació per valorar els impactes ambientals associats a l’activitat del Teatre. A partir d’aquest coneixement, es desencadena un procés de millora contínua en el treball diari, i s’estableixen els mecanismes d’autocontrol necessaris.

El Teatre elabora cada temporada la Declaració Ambiental, document públic disponible a la pàgina web on es detallen les dades de comportament ambiental, el grau d’assoliment dels objectius i l’acompliment amb els requisits legals i altres requisits.
 

Premis i mencions

 • Premi EMAS Catalunya de 2011 a la millor implantació ambiental.
 • Menció d'Honor en estalvi i eficiència energètica en els premis EnerAgen 2012.
 • Premi Best Energy Service Project 2015: El jurat d’aquests premis, format per membres de la Comissió Europea, Banc Europeu d’Inversions, Federació Europea d’Agències d’Energia i l’European Bank for Reconstruction and Development, va atorgar el premi Best Energy Service Project award 2014 al Liceu pel seu Pla d’estalvi i eficiència energètica, innovació tecnològica i finançament sostenible.

Que fem per reduir el nostre impacte ambiental?

Eficiència energètica

El principals consums energètics del teatre son els de climatització, il·luminació escènica i serveis generals. Que fem per millorar l’eficiència energètica?

 • Il·luminació eficient: Gairebé el 100% de les 7.500 lluminàries són tipus LED.
 • Gestió energètica altament tecnificada: Monitorització dels consums i conducció energètica de l'edifici i les seves instal·lacions en temps real.
 • Programació horària de la il·luminació i climatització Contractació d’energia elèctrica 100% d’origen renovable.
 • Tecnologia eficient: Planta termofrigorífica amb sistema de levitació magnètica, renovació de climatitzadors més eficients.

Aigua

Els consums d’aigua més rellevants del teatre venen donats per la climatització i humectació i per l’ús sanitari dels espectadors i equip del teatre. Que fem per optimitzar el consum d’aigua?

 • Sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua en aixetes: Atomitzadors, temporitzadors, sensors.
 • Control diari de consum amb comptadors sectoritzats.

Economia circular

Mesures ambientals adoptades pel foment de l’economia circular:

 • Sistema eficaç de segregació de residus per garantir la seva valorització.
 • S’inclouen criteris ambientals en els documents de referència per a la implantació de noves produccions i construcció d’elements escenogràfics.
 • Elaboració d’un balanç ambiental dels materials utilitzats en escenografies. (% reutilització, ús de materials reciclats)

Contractació

Ambientalització dels contractes: Inclusió i seguiment de clàusules ambientals en la contractació (Ex. Segregació de residus i productes de neteja ecològics en serveis de restauració i neteja, contracte de transport per carretera s’estableix el % Flota Euro VI com a criteri de valoració, etc.)

Publicacions i comunicació

Criteris d’impressió sostenible:

 • Digitalització o desmaterialització de la comunicació
 • Publicacions del Teatre amb paper certificat FSC (origen del paper de boscos gestionats de forma sostenible) i procurant evitar cobertes plastificades i usar paper reciclat.

Comitè ambiental i energètic

El Teatre disposa d’un comitè que impulsa el compromís, format per: Direcció Econòmic-Financer, Direcció Tècnica, Direcció de RRHH, Responsable d’Instal·lacions Generals, Responsable d’Oficina Tècnica i Logística, Responsable de Compres.