El Gran Teatre del Liceu emprèn diverses inciatives de conscienciació envers col·lectius en risc d'exclusió o en posició de desigualtat social o laboral.

Fundació Aura

El Liceu engega programes en favor de la integració laboral de qualitat de persones amb discapacitat intel·lectual de la mà de la Fundació Aura, entitat que ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual mitjançant la inclusió social i laboral seguint la metodologia Treball amb Suport. El resultat és la contractació de 3 nois/es en tasques d'acomodació durant les funcions del Petit Liceu, fet que afavoreix en la seva integració i a la conscienciació dels nens i nenes assistents a la funció.

Open day

Campanyes de conscienciació

Els darrers anys el Liceu s’ha sumat a algunes campanyes de conscienciació ciutadana amb la il·luminació de la seva façana. Així, per tal de  mostrar el seu suport a la lluita contra la SIDA ha il·luminat de vermell la façana en el Dia Mundial (2 de desembre) i de blau el dia Mundial per la Conscienciació de l’Autisme (2 d’abril).  

Open Day

La temporada 2016/17 el Liceu ha innovat amb l'Open Day, una iniciativa pionera a l'estat que obre les portes del Teatre per rebre 120 famílies de nens i nenes amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). El Liceu i la Facultat de Turismes i Direcció Hotelera Sant Ignasi (HTSI) de la Universitat Ramon Llull van treballar estretament per adequar el teatre a les necessitats dels nens i nenes amb la TEA: la platea es va omplir al 50% de la seva capacitat per facilitar la mobilitat i assegurar un ambient no asfixiant; els llums es van mantenir a la meitat de la seva potència per evitar la foscor; i el teatre va facilitar un espai de relax per si algun nen necessitava descansar. 

Més informació

Fundació Èxit

El Liceu col·labora amb la Fundació Èxit, que forma i orienta a joves en formació i que pretén prevenir l'abandonament escolar en alumnes de primer curs de Grau Mig on hi ha un gap important entre els alumnes que finalitzen la formació i la demanda del mercat de treball d'aquests perfils específics (sector industrial).

Fundació Èxit

Els alumnes d’Instal·lacions de Telecomunicacions, reben una visita/Masterclass al Liceu des de la mentoria de professionals del Teatre.

El Projecte Eduo (Projecte orientat a joves en formació) pretén prevenir l'abandonament escolar  en alumnes de primer curs de Grau Mig de famílies professionals on hi ha un gap important entre els alumnes que finalitzen la formació i la demanda del mercat de treball d'aquests perfils específics (sector industrial). El programa combina sessions de Mentoria grupal  a través de voluntaris d'empresa mitjançant la Metodologia del Design Thinking, així com Masterclass amb empreses emmarcades dins el sector.

Opera Prima

El Liceu inicia una línia de producció comunitària amb l’objectiu de possibilitar, de desenvolupar i de sensibilitzar nous públics; i d’ampliar realitats; potenciar la diversificació; aportar credibilitat i reconeixement a la creació artística de caràcter comunitari.

Opera Prima

Opera Prima s’inicia amb una òopera de nova creació amb els veïns i veïnes del barri del raval de Barcelona i el projecte està íntimament marcat per les persones i grups implicats, pel context socio-polític i educatiu, per les cultures que es troben en un espai comú, pel procés i per la creació artística. D’aquesta manera, l’òpera serà única i donarà veu als seus habitants, parlarà de les seves realitats, de la multiculturalitat i dels seus idiomes i sons.

Que el Gran Teatre del Liceu activi processos i produccions operístiques comunitàries a la seva programació, suposa un repte per la pròpia institució.

De manera àmplia es parteix d'un model de creació comunitària "realitzat per una comunitat", si bé en allò concret no es parteix d'un model preestablert sinó que preval que la institució construeixi en el temps el seu model propi amb el qual s'identifiqui perquè respongui als seus objectius i valors propis.

Nomenclàtor “No binari” en BBDD

Per donar resposta a persones transgèneres i intersexuals (amb característiques sexuals d’home i dona en proporció variable) i totes aquelles que no s’identifiquen estrictament amb el gènere masculí o femení, el Liceu introdueix en les seves vies d’obtenció de dades, la 3a casella “No binari”,  a més de home i dona.

Segons l’article 23 de la Llei catalana 11/2014 del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, qualsevol persona transgènere i intersexual ha de poder relacionar-se amb l’administració amb el seu gènere sentit, és a dir, sent tractada i anomenada d’acord amb el nom del gènere amb què s’identifica, encara que sigui menor d’edat.