Amb la voluntat de fer del Liceu un equipament cultural accessible per a tots, el Teatre vol facilitar la comprensió i eficàcia dels materials escrits, adaptant-los en continguts, llenguatge i forma a les directrius internacionals de Lectura Fàcil. Per aquest motiu des de la temporada 2015/16 s’incorpora un resum argumental a la web del teatre (en català i castellà) per a totes les òperes escenificades a fi de que se’n puguin beneficiar persones amb trastorns de l'aprenentatge, discapacitats sensorials o intel·lectuals, dislèxia, nens, persones grans, persones amb afàsia, persones estrangeres...

Lectura fàcil

Es tracta d’uns estàndards que també apliquem a la senyalística dels espais públics del teatre, que ha estat adaptada a fi de millorar-ne la comprensibilitat (mida dels rètols, tipus i grandària de lletres i grafies, colors contrastats, superfícies no brillants, alçada de cartells, ubicació, contingut, idiomes). Actualment a Catalunya hi ha 117.416 persones amb discapacitat sensorial i intel·lectual.

Resums argumentals disponibles