Condicions i normativa

Condicions generals

Reemborsament de localitats
Les localitats no es reemborsaran ni canviaran, excepte si la funció es cancel·la.

Canvis en la programació
El Liceu, si les circumstàncies ho exigeixen, pot modificar les dates, els horaris, els programes i els intèrprets, així com suspendre la funció.

Preus de les localitats
El preu de les localitats s'incrementarà en el moment en què una zona superi el 75% d'ocupació.

El Liceu es reserva el dret d’incrementar el preu de les localitats en cas que l’IPC augmenti per sobre de la previsió oficial. Sobre el preu de les localitats s’aplicaran els impostos vigents.

Revenda de localitats
Prohibida la revenda si no és feta mitjançant la funcionalitat de Butaca Lliure. El Liceu no garanteix l’autenticitat de les localitats si no s’adquireixen als punts de venda oficials.

En aquest cas, si no es permet l’accés al Teatre, es declina tota responsabilitat.

Recollida de localitats i abonaments
Cal presentar el DNI del titular o una fotocòpia amb la seva autorització signada. Les targetes d'abonat s'envien per correu postal.

Canvis de funcions dins l’abonament
Els abonats poden canviar les localitats de la funció assignada per una altra del mateix espectacle pagant-ne la diferència en cas que el preu de la localitat escollida sigui superior.

El primer canvi serà sense cost per als abonats de Butaca Fixa.

Impressió de localitats incloses en l’abonament
Els abonats poden imprimir les entrades incloses al seu abonament a través del web liceubarcelona.cat (Zona Personal).

També es pot fer la impressió de les localitats a Taquilles amb un cost d’1 € per localitat (import susceptible de canvis).

Duplicats de targetes d’abonament
En cas de pèrdua o robatori de la targeta d’abonament, se’n pot demanar un duplicat. El servei de reimpressió de la targeta té un cost de 10€.

Aquest cost pot variar al llarg de l’any.

Anul·lació i denegació d’abonaments
El Teatre es reserva el dret d’anul·lar o denegar la renovació d’abonaments per causes disciplinàries, organitzatives o per falta de pagament d’algun dels terminis.

Renovació d’abonaments
La renovació dels abonaments de Butaca Fixa és automàtica, però no es considera formalitzada la renovació fins que s’hagi fet efectiu el pagament. La renovació es fa sobre la mateixa butaca, que es pot canviar durant el període reservat a aquest efecte. No obstant això, per causes d’organització interna, el Teatre no garanteix la renovació a la mateixa localitat. Si es dóna aquest cas, el Teatre proposarà a l’abonat una localitat alternativa semblant a la que tenia.

Els abonaments Flexibles no es renoven automàticament. Cal tornar a escollir les funcions i localitats cada temporada.

Pagaments fraccionats
Si l’abonament es paga fraccionadament, l’incompliment de pagament d’un termini provocarà el cobrament íntegre de tot l’abonament, a més de les despeses bancàries. Cal tenir l’abonament domiciliat en compte corrent.

Enregistraments i bloquejos de caràcter tècnic
En els casos d’enregistrament i/o retransmissió d’una funció (televisió, cinema o ràdio), o per raons de caràcter tècnic, el Teatre es reserva el dret de canviar la ubicació d’algunes localitats, amb avís previ i sempre a zones de la mateixa categoria o superior. Quan això no sigui possible, es proposaran altres dies o s’efectuarà el reemborsament de l’entrada.

Normativa general

Canvis en la programació
El Liceu, si les circumstàncies ho exigeixen, podrà modificar les dates, els horaris, els programes i els intèrprets, així com suspendre la funció.

Només en el cas de cancel·lació de la funció, es procedirà al reemborsament íntegre del preu de les localitats (incloent les despeses de gestió en cas de que hagi estat comprat mitjançant el canal de venda propi del liceu).

Puntualitat i accessos
Un cop iniciada la funció, no es permetrà l’entrada a la Sala, incloent-hi les llotges i avantllotges.

Gravacions i fotografies
No és permès de fotografiar, filmar ni gravar l’espectacle.

Silenci
Els mòbils i altres aparells s’hauran de silenciar abans d’entrar a la Sala i caldrà rebaixar al màxim la intensitat de les pantalles.

Es prega als espectadors que evitin sorolls, com ara estossecs, durant les representacions.

Menors
Els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’un adult.

Per les òperes, concerts simfònics i recitals, només poden accedir a la sala els majors de 5 anys.

Per a la resta de funcions (per exemple: ballets, Concert de Nadal...), i sempre que sigui en funció de matí o tarda (funcions a les 18h), es permet l’entrada a menors a partir de 3 anys.

Per a les funcions de El Petit Liceu els nens fins a 2 anys poden accedir amb una entrada a preu 0 que serà facilitada en el punt d'accés el mateix dia de la funció. A partir de 3 anys cal disposar d’entrada de pagament.

La política de menors per a actes externs la marcarà el promotor.

Es recomana que els menors estiguin en llotges o en localitats de passadís lateral de platea per si cal que surtin de la sala.

Així mateix també es recomana no anar a pisos alts amb menors, especialment a les primeres fileres.

Objectes a les baranes
No és permès de deixar objectes a les baranes dels pisos ni de les llotges. Igualment, és prohibit abocar-s’hi.

Assignació de seients
L’espectador ha d’ocupar exclusivament el seient que indica la seva localitat. No es permet estar de peu dret ni canviar de localitat durant la funció.

En cas de que un espectador ocupi una localitat que no correspon a l’entrada de que disposa, el teatre es reserva el dret d’admissió.

Aliments i begudes
No està permes entrar al recinte amb begudes o menjar, les consumicions s’han de realitzar exclusivament als espais habilitats del Teatre.

Guarda-roba
Els espectadors que no disposin de llotges amb avantllotja hauran de dipositar obligatòriament al guarda-roba objectes de volum com bosses, motxilles, paraigües, cascos i abrics. Per seguretat, els objectes dipositats al guarda-roba podran ser objecte d’inspecció.

El Liceu, com la resta d'equipaments culturals, ha de seguir la normativa marcada pel PROCICAT, la qual s'actualitza segons l'evolució de la situació sanitària. El servei de guarda-roba no estarà disponible fins que la normativa vigent ho permeti.

Lliurament de flors
Per motius de seguretat, no es poden llançar rams de flors a l’escenari.

Personal d'atenció a l'espectador
El personal d’atenció a l’espectador és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa del Liceu. Conserveu l’entrada i mostreu-la al personal quan sigui requerit.

Dret d’admissió
La Fundació del Gran Teatre del Liceu es reserva el dret d’admissió.

Animals
Llevat de gossos d'assistència, no poden entrar animals.

Objectes perillosos
És prohibit d’entrar amb objectes considerats perillosos.

Visites
En cas de visita organitzada al Teatre, no es pot entrar un cop iniciada. Cal seguir les instruccions del guia. Prohibida la lliure circulació. El Liceu podrà tancar alguns espais i modificar-ne l’itinerari i l’horari.

Per motius tècnics o durant els assajos, en les visites exprés no s’assegura que a la sala principal els llums estiguin encesos.

Promotors externs
En els espectacles de promotors externs, cal complir les seves normes. El Liceu no assumeix cap de les obligacions ni responsabilitats de l’organitzador.

Servei d’atenció a l’espectador i l’abonat
[email protected]